Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Ξόρκι 31

Mὲ τὴν ἀξίνα στὰ χέρια 
εἴχαμε δώσει μιὰν ὑπόσχεση:
γιὰ ὅσο ἀκόμα
φτάνει φῶς ἐδῶ
ν' ἀνοίγουμε τρύπες στὸ χῶμα,
νὰ μείνει μέσα
ὅσο τὸ δυνατόν
λιγότερο σκοτάδι. 


Ε. Μύρων, 2017