Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ἤδη


                                                                    Στὸν Μηνά
Τί σύμπτωση 
ν φύεται τ’ μετάκλητο
κοντ στ ρίζα τς δονς;..

 Ε. Μύρων - Φεβρουάριος 2018