Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Νεφοειδὲς

Ἔχει Μακρόνησο ἐδῶ,

Μακρόνησο

         ἀτέλειωτη...

χωρὶς στίχους τοῦ Ρίτσου

κρυμμένους,

          νὰ πεῖς πὼς

κάτι θ' ἀνθίσει

σὲ τόσο θάψιμο

Ε. Μύρων - 3.2.18