Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

῾Η Νέα Ποίηση

Δέν παίρνει ξένη φωνὴ ὁ ποιητής, ὁμιλία φτιαγμένη πρίν ἀπ' αὐτόν καὶ πρίν ἀπ' αὐτά, γιὰ νὰ ἐκφράσῃ αὐτά.
Τὴ φωνὴ τοῦ τὴν δίνει τ ὸ _ π ρ ά γ μ α.
Τοὺς τόνους της ἡ ποίηση αὐτὴ τοὺς χρωστᾶ στὶς καινούργιες ποιότητες τῆς ῾Ιστορίας.
Εἶν' οἱ ἴ δ ι ε ς οἱ ποιότητες τῶν ἡμερῶν, ὁ μ ι λ ο ῦ σ ε ς.

῾Ηρακλῆς ᾿Αποστολίδης
"῾Η Νέα Ποίηση"
Περιοδικό Τετράμηνα, 
Τεύχος 8-9 (1976), σελίδα 657

Η πένα του Ε. Μύρωνα.