Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Με μια σκέψη της Virginia Woolf

"The eyes of others our prisons;
their thoughts our cages."

"Όταν τα βλέμματα των άλλων 
γίνονται φυλακές,
οι σκέψεις τους είναι τα κελιά μας."

Virginia Woolf
Απόδοση Ε. Μύρων

"Prison"
by Roberto Weigand, roweig.deviantart.com