Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Ἀγονία

Τόσα μονοπάτια, τόσοι δρόμοι

χιλιόμετρα οἱ στενωποί
πλαγιές ὁλόκληρες
οἱ ταυτότητες ἄλλων


Ἡ ἄγρια ἀνεμώνη ἀνθίζει
ἡ ἄγρια ἀνεμώνη εὐδοκιμεί
ὅταν ἡ συντομία τῆς εὐθείας
δὲν εἶναι παρὰ
ὡραῖο παραμύθι


Ε. Μύρων, 2017