Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Μὴν ἐνοχλεῖς τοὺς στίχους
ν δν εναι π σωτερικ κάψα κα πυρετό,
ν δν ξυπνς μ σκέψεις στ σάλιο,
ν τ πόκοσμο σ χει προσπεράσει,
ν δν χεις συγγενέψει μ ατοκτόνους…
Μν νοχλες τος στίχους, εναι τόπος μαρτυρίου.


Ε. Μύρων - 3/2016
                                         Edvard Munch, "Melankoli", 1894-1896