Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Ἐν χορῷ 
Πς ν’ ντέξει ατ γειτονι
ναν χορευτή;
δ χουν λοι τίμια παγγέλματα
σφαλ ράρια κα βάδισμα
– σν στρατιτες
πνιγηρό.

Δ θ χωροσε κανες νειροπόλος
δ, λοι κοιμονται νωρς
σ νατομικ στρώματα,
κρύβουν τς ντιδράσεις τους
σ μαλακ μαξιλάρια
κα σκεπάζουν
φθην νειρα
μ βαμβακερ σεντόνια.

Σ’ ατ τ γειτονι
τ σπίτια εναι λα δια
μ τ δια μουντ χρώματα
στος πληκτικος τοίχους
κα στος πληκτικος κατοίκους.

Ο δρόμοι δ εναι τόσο
ποστειρωμένοι
πο να διαφορετικ βάδισμα
θ μάτωνε τ πόδια.

Ο δρόμοι δ εναι τόσο
ποστειρωμένοι
πο λίγη βρωμι
θ ταν ελογία.


Ε. Μύρων - 10/2016

1 σχόλια:

I am a new reader to your blog.I enjoyed reading your Poem.I too have written one about:

ABYSS Road

- My neighbors are sooo Banal.

I refuse to be part of their Wastelands.

- Really? Why is that?

- My neighbor on the ground floor,

A racist old bag,

Who keeps 'talking' to her pets.

My neighbor on the floor above,

A rich young lady,

Who likes opencrossing her legs to strangers.

The Rabbi across the road,

Who mashed his parrot

With a pair of scissors.

The Veteran next door,

Who washes the poor kid

With his mental condition.

The author with the vintage car

And the mirror windows

For the last 5 years and 10 months

Has been a stalker and a masturbator

Over the Tenant with the plastic boobs

And the medium size vibrator.

- Jeez! What kind of World do we live in?

- Indeed! But as I said,I refuse to join in....

I am looking for someone of extraodinary importance,

Whose kind of nature long I have forgotten.

So,I decided.I am moving OUT of ABYSS Road.

- Really? Where to?

- Just Downhill.

Ah! Fresh air,Green fields

Lost of flies and Eternal sleep...

E.P.2016

I hope you enjoyed it reading..
Keep Writing.