Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

Φόβοςφόβος εναι πλέγμα·
συρμάτινη γχόνη, γύρω μου τεντώνεται
κα συνεχῶς πλὼνει...

μόνος φύλακας ἐγώ·
σ΄ παίσιο στρατώνα κι δειανό,
ποὺ ὅλο μεγαλώνει. -

Τ΄ νειρό μου ενδ
θαμμένο - σφραγισμένο οὐρλιαχτό
μ μόνιμη περόνη.

πὸ πάνω του περν
στς περιπόλους, σ σκιὰ πο ἔρπει
στ λάσπη κα τ σκόνη,

‘’Ν σ’ ἐμπιστεύομαι;’’ ρωτ,
 ‘’Βεβαίως’’ μ’ ἀπαντά, κα πι βαθιὰ
 μὲ μαχαιρὼνει…


Ε. Μύρων - 7/2017