Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Δεξιότητες
...ἦταν κακὴ ἐπιλογὴ τὰ ὄνειρα 

γιὰ ἄρματα -

βούλιαξαν ἀπὸ νωρὶς

στὴ λάσπη.

                 

Ἐκεῖ πᾶς μὲ τὸ ἐλαφρὺ βιογραφικό.

Ε. Μύρων - 4. 2018