Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

Ἕνας μέτριος καφὲς μὲ τὸν Ἀλέξανδρο Βαλέτα στὸ κέντρο
Ἄλέξανδρε, ξεθωριασμένα χρώματα
βάφουν τὰ κελιὰ μεταλλικά... τ΄ ἀστράφτουν.
Καλοσιδερωμένες χειρονομίες 
τὰ ξεχειλώνουν, τὰ κάνουν βολικά.
Ἡ ὁμαλότητα τοῦ αὐτόματου,
πιὸ πληκτικὴ ἀπ' τὴν ἀθανασία,
ἀχρηστεύει τὸν παλμογράφο.
Ἡ ζαριὰ αὐτὴ εἶναι κατάρα
ἂς μὴν τὴν παίξουμε στὸ χῶμα.
Θὰ ὠρύεται ὁ παππούς ἀπὸ ψηλά:
"Μὲ τὰ σύννεφα μετρηθεῖτε!'', ἀλλὰ θὰ 'ναι ἀργά,
οὔτε στίχος ς τὸν οὐρανό, οὔτε ὑποψία.
Μέχρι τὸ περιθώριο, οὔτε χιλιοστὸ παραπέρα -
ἐπανάσταση ὡς τὸν φράχτη...
Τὸ βάζο τοῦ Σοπενχάουερ
νὰ σπάσει ὰπὸ τὴν δίψα χίλιες φορές
παρὰ νὰ λιώνει μέρα μὲ τὴ μέρα 
κάτω ἀπὸ μιὰ βρύση.
Ἄ! κύριε ''L'existence précède l'essence''...
Μὴ μᾶς καταπιεῖ ἀμάσητους ἡ ἄβυσσος.
Ἄς τῆς σπάσουμε κάνα δόντι
μ' ἕνα πάθος στὴ διαπασῶν...

Ε. Μύρων - 4/2018