Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Ἀποκηρυγμένη ζωή
Τὸ σκοτάδι κλειδώνει τὸ σαγόνι.
Κατηφορίζω πάλι πρὸς τὰ ἐκεῖ 
ὅπου ἐτοιμάζονται ἐφιάλτες
ἀπὸ κάδους γεμάτους
ἀπὸ ρήματά μου..

Ε. Μύρων - 5. 2019