Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

Ἀπόμερα
Ἠ νύχτα ἐπιπλέει νεκρὴ 
μὲς στὴ μικρὴ μου γυάλα. 
Λάμπει καθὼς τὸ οὐίσκι 
τῆς πλένει τὰ σπλάχνα. 
Κάτω ἀπ΄τὸ τραπέζι δύο ἴσκοι
ἔχουν βάρδια ὥς τὸ πρωί..

 Ε. Μύρων -12.6.19