Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Ἐπιστροφή


Ὡραῖα νησάκια στενάζουν 
ταλαιπωρημένα ἀπὸ σανδάλια 
σὰν τὸν τρῦγο ἀδιαμαρτύρητα.
Πῶς ἐξημερώθηκε τὸ ἐκκλησάκι
ὁ βράχος καὶ τ' ἄγριο κῦμα;..
Ἐπελαύνει ἀγέρωχος ὁ τουρισμός
ἐμβατήριο ἡ ὀχλοβοή.
Ποῦ εἶν' ἡ Ὕδρα τοῦ Σαχτούρη 
τ' Ἀνάπλι τοῦ Καρούζου 
ἡ Λευκάδα τοῦ Σικελιανοῦ;..
Ποῦ εἶν' ὁ πειρατής μ' ἕνα μάτι 
μ' ἕνα πόδι ξύλινο 
νὰ πάρει πίσω τὰ κλοπιμαῖα,
νὰ κάψει τὸ συνάλλαγμα στ' ἀμπάρι,
νὰ κάνει τὴν ὀμπρέλα σκιάχτρο;..

Ε. Μύρων - Ὕδρα  7. 2019