Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Άτιτλο

κανείς δεν περνάει 
τα ηλεκτροφόρα σύρματα του μυαλού μου

η λάβα έγλυψε την πόρτα
δεν έφτασαν τα λόγια μου
τα πρόλαβε το τσεκούρι

άφησα την αφή μου
στη χειραψία
με τα κάρβουνα