Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Απουσία


θέλω να μείνω

αγριόχορτο

πάνω στον φράκτη

- μια αναρθρη κραυγή στην αποστασία του ανέμου -

να μην καταλήξω στο θερμοκήπιο να με ταΐζουν λίπασμα και κοπριά
οι φύλακες