Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

Κειμενουργείο Τις μέρες που 'ναι νύχτα απότομη να μοιραζόμαστε όχι πολλά δε ζητάω να μοιραζόμαστε τις μέρες τις ξαφνικές. Τις μέρες που 'ναι μια στιγμή. Μια στιγμή χωρίς αρχή χωρίς τέλος χωρίς κέντρο κι ούτε περίγραμμα. Μια στιγμή στην οποία συμπίπτει ο θάνατος με το άπειρο. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.