Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023

Ρουτίναεγώ το πληρώνω το αίμα μου

δεν το κληρονόμησα

κάθε μέρα το σκαλίζω

         

               σταγόνα

    

               σταγόνα


μεταφράζω το κόκκινο στη γλώσσα μου·

φέρε τα πιο μάτια σου

να δεις μέσα στις φλέβες