Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Μιὰ πεταλούδα

Ὁ Καρυωτάκης δὲν πυροβόλησε τὴ ζωὴ,
στάθηκε ἀντίκρυ της μονομάχος.

Δὲν πυροβόλησε τὰ πουλιὰ
κι ἄς φώλιαζαν οἱ κάργες μὲς στ΄ αὐτιὰ του. 

Λάτρευε τὴ ζωὴ στὸ ὕψος ἐλεύθερη - 
τὴ βρήκε σὲ προκρούστεια κλίνη καθηλωμένη,
καὶ ἡ παρισινή πεταλούδα πέταξε τὰ φτερά της
γιὰ νὰ χωρέσει ἀπ' τὸ παράθυρο. 

Ε. Μύρων, Ἰούνιος 2016