Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Ἔξω ἀπό τό ποίημα...
Βαρεία δὲν θὰ κυλήσει
περισπωμένη δὲν θὰ φανεί·

ἔξω ἀπὸ τὸ ποίημα
 θὰ κρύβομαι
μὲ μιὰ κοινὴ ὀξεία.

Ε. Μύρων - Ἰανουάριος 2018