Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Checkmate


Κινεῖται στὸ ταμπλὸ πολύ ἀργά - κάτι σὰν 
οὐρανoμήκη ξυλοπόδαρα φοράει.
Τὸ μέλλον εἶν' ἀσήκωτο ἱερογλυφικό...
κοῦκκος ὅμως εἶν ἀνυπάκουο πτηνό
χαλᾶ τὸν κόσμο, μὲ γιγαντιαία en passants
φτάνει στὸν βασιλιά κι ἀπρόσμενα τραβάει
κάτω ἀπ' τὰ πόδια ὅλων τὴν καρὸ σημαία -
ἐστεμμένοι καὶ δουλικὰ τώρα σιαμαία.

Ε. Μύρων -1.2019