Σάββατο 14 Ιουλίου 2018

Τὸ ἀνακοινωθὲνΤὸ παλτὸ του εἶχε τὴν κοψιὰ πανοπλίας.
Τὸ κρέμασε στὸν καλόγερο καὶ μὲ τὸ νεῦμα του
μπῆκε στὸ σπίτι νὰ μονάσει. 

Μιὰ λάμπα τρεμόπαιζε·
τὸ μυαλό, ἀνηλεὴς γεννήτρια τύψεων,
ἐνίσχυε τὸ ρυθμὸ της. 

Τ' ἀρθριτικὰ τοῦ ἀνεμιστήρα,
μιὰ μουσικὴ ἀτονάλ 
ποὺ ἄλεθε μέχρι μαρασμοῦ τὴν ὥρα. 

Τὰ χέρια του κομμένα π΄ τὶς χειραψίες.
Στὶς πληγές, ἀνθισμένες χειροπέδες
πέβλεπαν στίχους καὶ γραψίματα

Στὴν τηλεόραση εἰδήσεις: Δύο δάκρυα 
ξέφυγαν π' τὸ μπλόκο 
τοῦ λιμενικοῦ 


Ε. Μύρων -7.2018

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018