Τρίτη 9 Μαΐου 2017

Ειρηναίος Μαράκης

Καμιά φορά μάς αρέσει κάτι εκ πρώτης (όψεως, αναγνώσεως, επαφής κ.λπ.) αλλά τελικά όσο ψάχνουμε, τόσο απογοητευόμαστε.
Καμιά φορά μάς αρέσει κάτι, πάλι "επιφανειακά" και όσο σκάβουμε, τόσο ενθουσιαζόμαστε.

Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

Τρίτη 2 Μαΐου 2017