Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Καθάπερ τάς χάρακας...


παιδαγωγός
-χοντας τν πρέπουσα κατάρτιση-,

σταθερός σ
ν βράχος παραμένει·
σ
κάθε μαθητο ρώτηση
-
προειδοποίητη προχωρημένη -,
ο
δόλως παρεκκλίνει, λλ' λόισιος μμένει
ε
ς τν παράδοσιν κα τν πεπατημένη.


Ε. Μύρων, Μάρτιος 2017