Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

11:46 μ.μ. - 2 σχόλια

Στὸ γκαλὰ

κύκλος πληκτικὼν ὁρθίων  
παρευρέθη. Εἰς τὴ σάλα
γουρλωμένα μάτια ἰχθύων
συνωστισμένα σὰν σὲ γυάλα
γιόρταζαν ἀκίνητα, καθὼς 
νὰ στέκονταν πρὶν τὴν κρεμάλα. 

Ε. Μύρων - Οκτώβριος 2017

2 σχόλια:

Ολιγόστιχο αλλά αρκούντως δραστικό και σαρκαστικό.

Σ' εὐχαριστῶ Κώστα, νὰ εἶσαι καλά... Σοῦ στέλνω τὶς θερμότερες εὐχὲς γιὰ τὴ νέα χρονιά...