Σάββατο 21 Απριλίου 2018

Χιλιοπερπατημένε ΡουσσῶΣτὸν Μηνὰ Βλάχο

Παραεῖναι βαριὰ ζαριὰ
γιὰ νὰ τὴν σπαταλᾶμε
στὸ χῶμα,
 
γιὰ νὰ τρίβουμε
τὰ λυγισμένα γόνατα
στοὺς χαλικόδρομους.

Δὲν πιστοποιεῖ καμία ὕπαρξη
 βαρύτητα –

ἀποκτᾶς ὑπογραφὴ
μόνο πέφτοντας
στὰ σύννεφα.

Ε. Μύρων - 3.2018