Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

Ὁ πολυέλαιος
Στὴ σάλα στέκει ἕνας πολυέλαιος.
Ἀτάραχος μὲς στὴν αὐτάρκεια
τῶν ἀνεκτίμητων σκαλιστῶν κρυστάλλων του,

διευθύνει ἀρχοντικὰ τ' ἀστέρια 
στὸ στερέωμα τῆς ὀροφῆς.
Ἄκαμπτος ἄρχων τοῦ φωτὸς. 

Ὥσπου ἕνας σεισμὸς ἀνοίγει τὰ παράθυρα.
στιβαρὸς πολυέλαιος
ἄρχίζει νὰ χορέυει σαλός,

ξεκόλλαει π τὴν ὀροφὴ του
σωριάζεται μὲ γδοῦπο
στὸ παρκὲ π κόκκινη δρῦ,

καὶ γονατισμένος, μὲ θρύψαλλα πιά, 
γυαλάκια τὰ περίτεχνα παράσημά του,
συναντᾶ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἤλιου...


Ε. Μύρων - 3.2018