Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Θεμέλιος λίθος
Κοίτα πῶς σηκώνει στὶς πλάτες
ὁλόκληρο ντουβάρι ὁ πίνακας...
Σκυφτός, σὰν ἄλλος Κουταλιανὸς
ἀπ' ἕνα καρφὶ κρατάει τὸ σπίτι ὄρθιο.
Τούβλα, μπετόν, σοβάδες, πλήξη,
ὅλα τὰ φορτώθηκε ὁ δύσμοιρος...

Ε. Μύρων -11/2018