Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Νωχελικά βήματα
Οἱ συρμοὶ κυλοῦν ἀνεμπόδιστα
πρὸς τὰ προαύλια τοῦ ὕπνου -
ἀσκητὲς σ' ἀπαρηγόρητους ἀνέμους...
Ἀήττητοι, μὲ τὸ δοξάρι τοῦ τυφλοῦ
νὰ σημαδεύει τὸ μονόδρομο,
κι άπὸ κάτω ἠ λαχτάρα, μὲ χέρι σταθερὸ,
νὰ ροκανίζει τὸ προσδόκιμο...

Ε. Μύρων 23.1.2019