Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

Καθρέφτης
χουν τόσα γράψει ο ποιητς γι΄ ατν,
χει τόσο κρατήσει τ βλέμμα γυναικν -
μ χασε πι τν αγλη του
φτώχυνε
στ κινητ τώρα κοιταζόμαστε,
γι τ κινητ καλλωπιζόμαστε..


Ε. Μύρων – 5. 2019