Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Αἴθουσα ἀναμονῆς
Μέσα στὸ κενὸ τῆς ἀναμονῆς
ὅλοι μαζὶ ἀγάλματα σὲ μιὰ
συνομωσία θλιμμένης σιωπῆς. 
Τὰ περιοδικὰ στὸ τραπέζι νεκρά
κι ἕνας Βὰν Γκὸγκ στὸν τοίχο 
σταματημένος ἀπὸ χρόνια..

Ε. Μύρων - 6. 2019