Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Σὲ περιμένω κόντρα ἀξύριστος


Κατοικῶ σ' ἐνεχυροδανειστήριο
ποιὸς ξέρει 
μὲ πόσα σύννεφα..

Ὥριμο φθινόπωρο 
ἔχουν πέσει
           οἱ χειρονομίες
               ἀπ'τὰ χέρια.

Ἐλπίζω λαθροφορεμένο
ποιὸς μᾶς ἔριξε
     σ' αὐτὴν τὴν προσευχή;

Τὸ βράχινο σφουγγάρι 
ρυμουλκεῖ 
                  ἄρωμα 
            σπασμένου 
                     πάγου. 

Τὰ θαύματα ἀφωνοῦν ἤ
τρυποῦν
             τ' ἀφτί
τοῦ αὐριανοῦ βιβλίου

λαμπῖζοντας ἴσκιους 
παραλυμένους..


Ε. Μύρων - 9. 2019