Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

ΘΕΛΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΤΑΡΑΧΗΘΕΛΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΤΑΡΑΧΗ

ἐκπαιδεύοντας τὴν ψυχὴ στ σκοτειν χιόνια 
ἀφήνοντας τὴν ἁφὴ ν' ἀφηνιάζει
ἡ κλεψύδρα φιλενάδα καλή.

ὅλα τ δευτερόλεπτα
ζυγίζουν ἴδιο σύννεφο
στὸν ἀργαλειὸ τῆς μνήμης.

καλοσιδερωμένο
καὶ τὸ καλό μου
Ἀλεξικέραυνο,

κι ὅμως

καταρράκτης ἡ ἀγωνία

μ
ς στ' ἀδιάβροχό μου.


Ε. Μύρων - 11. 2019