Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Παύλος Φύσσας
Παύλος Φύσσας

Ποὺ καὶ ποὺ μᾶς καίει ἡ αδικία
μᾶς τσουρουφλίζουν οἱ μαχαιριές
τὸ ἄπραγο βλέμμα τῶν αὐτοπτῶν μαρτύρων
οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὸ δικαστήριο…
Μπροστὰ στὴν προτομή του μὲ τὸ μικρόφωνο
ἀνασταίνουμε ποὺ καὶ ποὺ τη φωνή του
ἐκτονώνουμε οὐρλιάζοντας το θυμό μας
ὕστερα, ποὺ καὶ ποὺ, κοιμόμαστε ἥσυχα.
Αὐτὸ τὸ «ποὺ καὶ πού» εἶναι μόνο γιὰ ἐμᾶς –
στὴ μάνα του εἶναι ἄγνωστο…

Ε. Μύρων - 2019