Κυριακή 25 Απριλίου 2021

Εξέγερση
Κάθε βράδυ στέλνω ένα γράμμα 

στο νηπιαγωγείο του κόσμου

ρωτώντας 

αν έφτιαξαν τα παιδιά

τη βόμβα από παραμύθια

που θ' αφανίσει την πραγματικότητα


Ε. Μύρων