Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

Κειμενουργείο

 

Τις μέρες που 'ναι βράδυ απότομο να μοιραζόμαστε όχι πολλά δε ζητάω τις μέρες που' ναι βράδυ ξαφνικό να μοιραζόμαστε εκείνη τη στιγμή που δεν έχει αρχή δεν έχει τέλος δεν έχει κέντρο κι ούτε περίγραμμα δεν έχει που χωρίς αυτή δεν έχει γαλήνη το συνεχές τού χρόνου.