Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Προσαρμόσιμοινθρωποι παντς καιροῦ·
καθόριστα σχήματα
εμετάβλητες πάρξεις
πίκαιρα χήματα
τ
ς μάζας, το σωροῦ.


Ε. Μύρων - 10/2016