Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Ἰσοβίως
καταδικασμένοι 
νὰ κυνηγοῦμε καλοκαὶρια

μὲ μάτια χειμωνιάτικα.
Ν΄ἀλλάζουμε σύννεφα
μὲ σπασμένα φτερὰ.

Θὰ μᾶς ἔλεγε κανείς
γεννημένους λιποτάκτες -
ἤ ἐξ αἵματος δραπέτες.


Ε. Μύρων - 9/2016