Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

ΔρομοκαΐτειοΤὸ μυαλὸ ξυρισμένο ἀπ' τὸ λεπίδι τῆς τρέλας

φαίνονται ἀχν στὶς κόγχες τ μάτια

οἱ νύχτες τρεμοπαίζουν

συλλαμβάνοντας τὴν κραυγὴ ὁλόκληρη.

Κάθε μέρα ἐπέτειος χωρὶς ἀναμονὴ

ὁ κόσμος σου ἕνα σύννεφο ξένο.

Γιατί πάντα ἡ ξαστερι μένει πίσω απ' τὸν ὦμο σου;Ἄδειοι περίπατοι κουφάρια ἀναψυχῆς

Βιζυηνός, Μητσάκης, Φιλύρας

φύλακες ἄγγελοι στὶς πόρτες τοῦ κελιοῦ

στὶς ἀκίνδυνές σου περιπέτειες.

Ἀρχαία συμπτώματα φάροι τοῦ αἵματος

ζωὴ δεμένη στὴν ἀποβάθρα ζωὴ ἀπόβλητη

τὸ μέλλον ἔχει πρὸ πολλοῦ ραγίσει.

Οἱ ἔξαλλες καταιγίδες ἔγιναν κατοικίδιες σταγόνες.. Ε. Μύρων  4. 2019