Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Χρήση πανικοῦ
Πίσω ἀπὸ τὶς ὦρες τρέχει

ἕνα παράσιτο κυνηγητό

στὰ χθεσινὰ ρούχα (νωπὰ εἶν' ἀκόμη..)

στριμώχνεται –κοίτα πῶς βαραίνει τὶς λέξεις

στὸ πάτωμα,

τὸ στόμα πῶς κάνει ἀναλφάβιτο

τὰ χέρια μάσκα προσώπου..Ε. Μύρων 4. 2019