Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Στά ρηχά τοῦ οὐρανοῦ
Μὲ τόσα τσιγάρα
σβησμένα στὴν ἀγωνία
τί περίμενες;
τὸ πρωὶ θὰ ἔρθει ἕρποντας.

Μὲ ἕνα βράχο στὸ λαιμὸ
γράφω μὲ κραυγές
μὴ μὲ προλάβει
- ἔτσι ποὺ κροταλίζει τὸ αὔριο -
ἡ σιωπὴ στὴ διαπασσῶν.

Δὲ μοῦ λείπουν τὰ ποιήματα
ἀνάσες ψάχνω γιὰ παρέα..

Ε. Μύρων - 7. 2019