Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Συνήθεια


δεν μπορώ να κόψω το κάπνισμα

ούτε τον κόσμο στα

δύο βάζω ξυπνητήρι στο κινητό να θυμάμαι να γελάω σαν παιδί της ματαιόπολης ξέρω καλά να σκοτώνω την ώρα εσένα εμένα|