Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Νυχτώνω


ξεροσταλιάζω στη μοίρα

στο πάτωμα λέξεις τασάκι αστέρια εγώ δε βρίσκω το μυστήριο νυστέρι μέσα στο στέρνο μου να κόψω την αγριοσύνη τα όργια πόνου τους γοερούς λυγμούς της ζωής