Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

στρωμένο Ἀνεδαφοςτὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἐλληνικὴ
τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀσφάλτους Τοῦ βωδελαίρου
πάνω στην Καμπούρα της ρίμας 
στειρωμένα λουλούδια και
καλοσιδΕρωμένη γεύση αγγαρείας - 
(όσο τίμιος δηλαδή ειν' ο κορσές)
Κομψεύω τό ανεξελεγκτο
μέ τό ψαλίδι τῆς ἀναρχίας μου: 
κάνει ηδονή 
                   Ανάμεσα 
στα σκέλια Του αλφάβητου
Ε. Μύρων - 25.9.19