Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Σκιές
Σκις πο πιμένουν,
κόμη κι ταν 
μέρα γυρν
κα φέρνει φς στ νύχτα.

Σ' ατές πιστεύω,
ν φωτίσουν γωνιές
πο δν φαντάστηκα
ποτέ τι πάρχουν.

Ε. Μύρων, 5/2016