Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

Στό Θέατρο 
Ἄς ἔρθει μιὰ σκηνή
μέσα στὸ ἔργο,
νὰ βαρύνει ἡ στιγμὴ
ν'ἀποκτήσει ὑφὴ,
ὀντότητα
καὶ σῶμα. Σχεδὸν ψηλαφήσιμο.

Ν' ἀνατριχιάσουν
ἀκόμα καὶ οἱ σκληροί
λεπτοδείκτες,

νὰ μπερδευτοῦν. Νὰ τοὺς
σπάσει
γιὰ λίγο τὴν πειθαρχία.

Νά φωνάξω "Καλῶς τή"
ἀπ' τῆς ψυχῆς μου
τὸν ἐξώστη.


Ε. Μύρων, 6/2016