Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Σταχτολογοῦμαι
Τὸ τασάκι φορτωμένο
σκέψεις ἀποτσίγαρα -
μιὰ χωματερὴ νεκροταφείου.
Μὲ νερὸ ξανακούγονται οἱ καύτρες.
Κι ἔπειτα ὁ ἥλιος,
φορετὸ καταφύγιο.

Ε. Μύρων - 2016