Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Πῶς ἀλλιῶς


 Μ τρεμάμενα χέρια
γράφονται τ ποιήματα

Πς λλις;

Μ κόκκινο στυλ
σ σκληρ χαρτ

Μ δρτα
γεμάτο οτοπία

πνευστί γράφονται
τ ποιήματα,
μ μι βαθι κπνο
στ τέλος

λλο τρόπο δν ξέρω.


Ε. Μύρων, 7/2016