Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

Να βρω ένα (σ)τοίχο

Όταν βρω λευκούς λίθους
Θα γράψω δυο τρεις στίχους

όρθιους, δε θα πέσουν
στο πέρασμα του ψύχους
κι ατάραχοι θα συμπονέσουν
τη φθονερή ματιά του πλήθους


Ε. Μύρων, Οκτώβριος 2016