Σάββατο 10 Αυγούστου 2019

Λαθρεμπόριο ὡρῶνΤ κρανίο μου κρανίου τόπος
           λα χορεύουν
μ τ ξυράφι τς πώλειας
κα μι βροχ πυρετς 
μ γκαλιάζει.

τρόμος πάντα 
                        διάβροχος
τόσο πο μουδιάζουν

τ σύννεφα.

ν μ γυρίσεις νάποδα
    θ πέσουν 
           τ πνευμόνια μου
                        σν δίφραγκα..

Στ μανίκι δν κρβω
σσους
            θ βρες μόνο
νθύμια θύελλας.


Γράφω
           πάνω
στ κρύο κενό,
δαμαστς λίγου δωματίου. 
Σκεπάζω ανίγματα
μ τ νεξίτηλο 
αμα μου -
                γιατρς
δ βρίσκει φλέβα..


Ε. Μύρων - 8. 2019